15 km

Średnica rurociągu

DN 1000

Budowa gazociągu DN 1000 relacji Tworóg – Tworzeń


Termin

05.2019-10.2019

Inwestor

GAZ – System S.A.

Zleceniodawca

PORR S.A.
17 km

Średnica rurociągu

DN 1000

Budowa gazociągu DN 1000 relacji Pałecznica – Braciejówka


Termin

07.2019-11.2021

Inwestor

GAZ – System S.A.

Zleceniodawca

STALPROFIL S.A.
78 km

Średnica rurociągu

DN 1000

Budowa gazociągu DN 1000 relacji Pogórska Wola – Pałecznica


Termin

07.2019-11.2021

Inwestor

GAZ – System S.A.

Zleceniodawca

STALPROFIL S.A.
21 km

Średnica rurociągu

DN 700

Budowa gazociągu DN 700 relacji Goleniów – Płoty


Termin

12.2018-01.2020

Inwestor

GAZ – System S.A.

Zleceniodawca

ZRUG Sp. z o.o.
13 km

Średnica rurociągu

DN 1000

Budowa gazociągu DN 1000 relacji
Czeszów – Kiełczów


Termin

02.2017-09.2018

Inwestor

GAZ – System S.A.

Zleceniodawca

BUDIMEX S.A.
49 km

Średnica rurociągu

DN 1000

Budowa gazociągu DN 1000 relacji Brzeg-Kiełczów


Termin

06.2018 - 08.2020

Inwestor

GAZ System S.A.

Zleceniodawca

STALPROFIL S.A.
32 km

Średnica rurociągu

DN 1000

Budowa gazociągu DN 1000 relacji Strachocina-Pogórska Wola


Termin

01.2019-09.2019

Inwestor

GAZ – System S.A.

Zleceniodawca

NDI Energy Sp. z o.o.