Dysponujemy 25 jednostkami transportowymi w tym:

  • ciągnikami siodłowymi z naczepami do ponad gabarytów
  • ciągnikami siodłowymi z zabudową typu: wywrotka, platforma, HDS.
  • samochodami ciężarowymi samozaładowczym. 

 

 

 

Transport krajowy

Transport międzynarodowy

Transport ponad gabarytowy