• Przygotowanie kontraktu
  • Zarządzanie kontraktem
  • Rozwózka rur
  • Odhumusowanie
  • Wykop
  • Spawanie liniowe i montażowe
  • Zasypanie i zahumusowanie
  • Odwodnienie gruntów
  • Mobilizacja sprzętu