24.07.2019 podpisaliśmy kolejne umowy na budowę gazociągu:
– relacji Pogórska Wola – Pałecznica DN 1000 L=78,00 km
– relacji Pałecznica – Braciejówka DN 1000 L=17,64 km